Lejevilkår

Depositum:
3 måneders depositum + 1 måneds forudbetalt leje.

Indflytning:
Indflytning kan først finde sted, når vi har modtaget lejekontrakten retur i underskrevet stand og hele beløbet er registreret betalt på vores konto.
Aflevering af nøgler efter nærmere aftale.

Husorden:
Husorden er udleveret sammen med lejekontrakten. Husorden skal respekteres.

Husdyr:
Som udgangspunkt er det ikke lovligt at holde husdyr, udtaget stuefugle og akvariefisk.
I enkelte tilfælde kan tilladelse til mindre hunde og katte finde sted.

Antenner/paraboler:
Der er aktivt antennesignal i lejlighederne. Der er typisk mellempakken fra Nyborg Almene Antennelaug.
Lejer betaler abonnent pr. mdr. sammen med husleje.
Såfremt der ønskes op – /nedgradering, skal dette ske via udlejer. Der er gebyr på ændringer.
Der må ikke opsættes paraboler, antenner el. lign. ved lejemålet.

Trappevask:
I enkelte ejendomme administrere vi trappevasken og opkræve kr. 100,- pr. lejemål pr. måned.

Varmemålere:
I alle lejemål er der opsat digitale radiomålere. Lejer har derfor selv mulighed for at følge forbruget.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Vandmålere:
I alle lejemål er der opsat vandmålere. Lejer har derfor selv mulighed for at følge forbruget.
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Opsigelse:
Opsigelse af lejemål skal ske skriftligt iht. gældende frist jvf. lejekontrakten.
Ifølge lejekontraktens § 7 skal der ved fraflytning foregå en fælles besigtigelse/fraflytningssyn af lejemålet.
Lejer fraflytter den 15. i måneden hvor lejemålet skal være rydelig og rengjort. Lejer skal betale el, varme og husleje i de 14 dage som udlejer har til at istandsætte lejemålet.

Elektricitet:
Ved ind – /fraflytning sørger vi for tilmelding til Energi Fyn.